2014 Excursie Enkhuizen
F6482
Passant, een 3-mast schoener

<==== ===>