Welkom op de site van de Historische Vereniging
Otto Cornelis van Hemessen!

Onze vereniging houdt zich actief bezig met de geschiedenis van de dorpen
Hoogmade en Woubrugge. De op 12 juni 1979 opgerichte vereniging
telt inmiddels enkele honderden leden.
het Bestuur

Wilt u lid worden?

Voor slechts € 18,- per jaar bent u lid en steunt u de vereniging.
Leden buiten Woubrugge en Hoogmade betalen (i.v.m. portokosten voor
de Jacobsladder) € 28,-.
Opgeven kan per mail of telefonisch aan de secretaris:
e-mail: Anneke Zwarst, telefoon 0172-518186

Wat wij doen:
1-De Jacobsladder

In De Jacobsladder, het verenigingsblad dat viermaal per jaar verschijnt,
krijgen de leden informatie over de dorpsgeschiedenis van Hoogmade en
Woubrugge, in verhalen van vroeger, interessante interviews met oud(ere)
dorpsbewoners, foto’s enz.

2-Publicaties

Incidenteel verzorgt de vereniging publicaties en/of boeken. Als voorbeeld
noemen we ‘Woubrugge aan de Wetering’ en ‘De Piestpolder in Hoogmade’.
In het Museum Van Hemessen liggen deze boeken en vroegere uitgaven
ter inzage, en zijn ze ook te koop. zie boekenlijst

3-Excursies/lezingen

Jaarlijks organiseren we een excursie gericht op een historische onderwerp of
naar een historische plaats, alsmede een lezing of voordracht over een
historisch onderwerp.

Museum van Hemessen

Dit museum, aan de Dokter Lothlaan 1, in Woubrugge, wordt beheerd door de
Stichting tot Behoud van het Cultureel Erfgoed van Jacobswoude.
Het is geopend op zondag van 14.00 – 16.00 uur,
en op afspraak (tel 0172-518711).
Website Museum