A V G


Geacht lid van onze vereniging, Op 25 mei jl. is de Europese privacywet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van kracht geworden. De bedoeling van deze wet is dat personen onder andere het recht krijgen invloed uit te oefenen op de verwerking van hun gegevens. In de AVG is bepaald dat voor het gebruik van gegevens van personen de nadrukkelijke toestemming van die personen is vereist. Ook onze vereniging heeft met deze wet te maken omdat wij immers gegevens van onze leden in onze administratie opslaan. Het bestuur van onze vereniging is verantwoordelijk voor de gegevens die wij van onze leden hebben. Voor de gegevensverwerking hebben wij een procedure. In de procedure is vastgelegd met welk doel wij gegevens van onze leden willen vastleggen, welke gegevens dat zijn, dat wij die gegevens pas vastleggen na goedkeuring van de leden, wie van onze bestuurders bevoegd zijn tot gegevensverwerking en met welke waarborgen de gegevens administratief worden vastgelegd. De procedure is bij dit email-bericht toegevoegd en is opgenomen op onze website. Wilt u op de hoogte blijven?
U heeft aangegeven op de hoogte te willen blijven van de ontwikkelingen binnen onze historische vereniging. Daartoe heeft u uw adresgegevens beschikbaar gesteld. In het kader van de wet AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) die per 25 mei 2018 is ingegaan, heeft de Vereniging O C van Hemessen, Woubrugge-Hoogmade, de verplichting aan u toestemming te vragen om uw (e-mail)adres te gebruiken voor het versturen van ons magazine en verdere informatie. Wat te doen?
Indien u graag op de hoogte blijft van eerder genoemde ontwikkelingen, dan hoeft u geen actie te ondernemen en blijft u op onze (mailing)lijst staan. Wilt u dat de Vereniging OC van Hemessen uw gegevens verwijdert? Dan kunt u zich via een mail aan het secretariaat afmelden. Met hartelijke groet, namens het bestuur van de Hist. Ver. O.C.van Hemessen Woubrugge-Hoogmade.