Persbericht
Leiden, 25 januari 2016

Rijnlandgeschiedenis.nl uitgebreid met artikelen en forum

Leiden – Rijnlandgeschiedenis.nl is er voor iedereen die belangstelling heeft voor de historie en het erfgoed van onze regio. Tentoonstellingen, lezingen, nieuwe boeken en andere interessante zaken staan in de rubrieken Nieuws en Agenda. Op 26 januari 2016 gaan de Artikelenbank en het Forum online. In de Artikelenbank vinden interessante artikelen een plek. Voor vragen, antwoorden en discussies is er het Forum. Daarmee wordt Rijnlandgeschiedenis.nl nog boeiender, aantrekkelijker en interactiever.

Artikelenbank en Forum
De Artikelenbank opent met twintig bijdragen. Het zijn nieuwe en speciaal voor Rijnlandgeschiedenis.nl geschreven stukken en eerder gepubliceerde maar minder bekende verhalen. Zo werpt regionaal historicus Cor Smit licht op de historische samenhang binnen Rijnland. Journaliste Miep Smitsloo schrijft over de Haarlemmertrekvaart, eeuwenlang een belangrijke verkeersader. Lokaal historicus Ton Vermeulen vertelt over een Zoetermeerse boerenzoon die pastoor werd. Verder zijn er artikelen over de Lisserpoelpolder, de verzetsman Dries Blaey uit Oude Wetering, sociale aspecten van de turfwinning in Rijnland, arbeidsmigranten en nog veel meer. Elke maand komen er artikelen bij.
Voor vragen, antwoorden en discussies kunnen geïnteresseerden in lokale en regionale geschiedenis terecht op het interactieve Forum. Iedereen kan daaraan meedoen.

Waarom Rijnlandgeschiedenis.nl?
Overal in Rijnland is activiteit rondom lokale geschiedenis of plaatselijk erfgoed. Daarover is veel gezamenlijks te vertellen, want Rijnland kent een boeiende historische samenhang. Daarom is wat lokaal gebeurt ook vaak interessant voor streekgenoten. De website rijnlandgeschiedenis.nl verenigt historische verenigingen en stichtingen uit de regio en wil iedereen op de hoogte houden van wat er in historisch Rijnland gebeurt.

Groei zet door
Historische verenigingen en stichtingen vullen de rubrieken Agenda en Nieuws. Meedoen met rijnlandgeschiedenis.nl biedt ze een unieke kans meer bekendheid te geven aan hun bestaan en activiteiten. De site ging in oktober 2014 van start met zeven van de ruim vijftig historische organisaties in Rijnland. Dit aantal is in ruim een jaar gegroeid naar dertig. Het streven is om in 2016 te komen tot minstens veertig aangesloten organisaties. Door deze groei en de uitbreiding met artikelen en forum wordt rijnlandgeschiedenis.nl nog meer een bron van informatie en een vraagbaak voor iedereen die geïnteresseerd is in de geschiedenis en het erfgoed van regio Rijnland.

Meer weten over de website? Kijk dan op www.rijnlandgeschiedenis.nl

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Noot voor de redactie

Meer informatie over dit persbericht:

regionaal historicus Cor Smit

T 06 41280503

E info@rijnlandgeschiedenis.nl

2